top-background

Bạn có đủ thiết bị để kiểm thử không?

Cần kiểm thử trên nhiều thiết bị để đảm bảo chất lượng!

Với Airmobi

  • Bạn có thể thuê thiết bị di động thật trên đám mây
  • Thực hiện kiểm thử cùng lúc trên nhiều thiết bị di động đầu cuối
  • Là công cụ mạnh nhất để nâng cao chất lượng
Airmobi kiểm tra trên nhiều thiết bị
Airmobi là một dịch vụ đám mây
Dòng sản phẩm mới nhất và phổ biến
Tích hợp với công cụ kiểm thử tự động Appium
Kiểm thử trên nhiều thiết bị đồng thời: Chụp ảnh màn hình, video với một cú nhấp chuột...

Có thể sử dụng ngay từ bây giờ bất cứ ở đâu

Miễn là bạn có một môi trường có thể kết nối Internet và máy tính, bạn có thể kiểm tra màn hình và xác minh ứng dụng mọi lúc, mọi nơi.

laptop
phone